25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Jeśli zarejestrowali lub zarejestrują Państwo lub / i zrobili lub zrobią zakupy w sklepie SunLife.com.pl, to w związku wejściem w życie wyżej wymienionych przepisów, jesteśmy zobligowani przekazać Państwu poniższe informacje o Państwa (zwanych dalej klientami) danych osobowych przyjmowanych, przetwarzanych i zbieranaych przez nasz sklep.

Informujemy zatem:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim

skontaktować?

PALYSKA.PL Jarosław Pałyska

Falęcice 19

26-803 Promna

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: sunlifecompl@gmail.com

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

Sklep SunLife.com.pl może gromadzić dane klientów na różnych etapach

korzystania ze sklepu, w szczególności:

a) podczas rejestracji konta klienta,

b)  podczas transakcji zakupu  

c) podczas składania zapisu od newslettera

e) podczas kontaktu klienta z administratorem (telefonicznie,

mailowo),

f) automatycznie podczas wizyty w sklepie.

Sklep SunLife.com.pl w zależności od wyboru a), b), c), d), e), f) gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z sklepie, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe klientów przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu, takich jak zakup produktów, złożenie zapytań odnośnie produktów lub zapisanie się do newslettera.

Dane osobowe klientów mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych administratora i jego partnerów.

Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres sunlifecompl@gmail.com.

Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep sunlife.com.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres sunlifecompl@gmail.com

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą sklepu SunLife.compl.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych administrator przyjął politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasadyochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające

dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na

zlecenie administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta klientów oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.

Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy.

Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres: sunlifecompl@gmail.com lub listu na adres podany poniżej:

PALYSKA.PL Jarosław Pałyska

Falęcice 19

26-803 Promna

Jakie prawa przysługują klientom?

Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych administrator przetwarza dane konkretnego klienta, komu są one

udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do

odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

f) usunięcia danych osobowych.

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres sunlifecompl@gmail.com

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych*

(https://giodo.gov.pl/pl/493).

Polityka cookies

Sklep SunLife.com.pl zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym klienta sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez sklepu.

W ramach sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez klienta ustawień i personalizację interfejsu klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi klient,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym klienta.

Klienci sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu klienta sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki poprzez opublikowanie nowej wersji polityki w sklepie.

Dodano dnia: 24 maja 2018 r.